Poruchy a závady     Loštice

zpět na přehled

Chybné svislé dopravní značení

Chybně označená křižovatka se nachází v obci Loštice, kde se sbíhají silnice číslo 635 (ul. Palackého), silnice číslo 03539 (ul. K Pešti) a ulice Kašparova. V ulici "K Pešti" před uvedenou křižovatkou se nachází svislá dopravní značka P4 - Dej přednost v jízdě! Opět pod ní chybí dodatková tabulka "Tvar křižovatky" (E02). Z tohoto směru bych vnímal jako vhodné, být informován o povinnosti zastavit vozidlo na hraně křižovatky, svislou dopravní značku "STOP, dej přednost v jízdě!" (P06), kdy vozidlům přijíždějícím z prava, z další vedlejší silnice (ulice Kašparova) by měla vozidla přijíždějící do křižovatky po ulici "K Pešti" dát přednost. Na hranu křižovatky z ulice K Pešti bych doporučoval, umístit vodorovné dopravní značení. Věřte, že je to opět riziková křižovatka, kdy nelogicky je v ulici Kašparova umístěna svislá dopravní značka P06 "Stůj, dej přednost v jízdě!". Tuto značku navíc zakrývají kontejnery a dodatková tabulka je značně nekvalitní. Vše je doloženo fotografiemi v příloze této zprávy. Věřím, že i tuto křižovatku dáte do pořádku a zajistíte tak bezpečný provoz na pozemních komunikacích. Děkuji

Adresa ulice K Pešti, Loštice, okres Šumperk
Nahlášeno 14.03.2017 15:24
Stav v realizaci
Kategorie Závada nebo poškození vozovky, chodníku, lávky nebo dopravního značení

Fotografie závady

Kašparova.jpg

Silnice 03539_K Pešti.jpg

Silnice 635_Palackého_II..jpg

Silnice č. 635_Palackého_I..jpg

Provozuje: Loštice, Náměstí Míru 66/1, 78983 Loštice
© 2018 ASI informační technologie s.r.o.
Přihlásit se